SKLEP NIECZYNNY !!!

Kontakt z nami

Kategorie

Chemiczne memory - Węgiel i jego związki


149,00 zł

PRODUKT DOSTĘPNY


Chemiczne memory - Węgiel i jego związki

 

Memory chemiczne to sześć tematów pozwalających utrwalić praktycznie całą nomenklaturę chemiczną obowiązującą w gimnazjum.

1.    Atom i cząsteczka
2.    Chemia, a żywność
3.    Kwasy i zasady
5.    Pochodne węglowodorów
4.    Węgiel i jego związki
3.    Substancje chemiczne i ich właściwości. Powietrze.

Memory chemiczne można wykorzystać zarówno na lekcjach bieżących jak i powtórzeniowych. Bardzo użyteczne są przy powtarzaniu umiejętności przed egzaminem gimnazjalnym.


Chemiczne Memory


ZASADY GRY


Chemiczne MEMORY  składa się z 40 elementów. Wielobarwne elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk,  pojęć. Na jednobarwnych elementach  znajduje się wyjaśnienie haseł -  właściwości substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gracze mają  kostki odwrócone grzbietem do góry wybierają losowo jeden element  z kolumny "haseł"  jeden z kolumny "wyjaśnień". Odczytują głośno, jeśli wybrane elementy tworzą parę,  to gracz odkłada ją i zyskuje 1 pkt., jeżeli nie  odkłada je na to samo miejsce grzbietem do góry i wszyscy  starają  się zapamiętać miejsce odczytanych elementów gry. Zabawa trwa tak długo aż wszystkie pary zostaną dobrane. Wygrywa osoba, która ma ich najwięcej. Gra zapewnia  koncentrację wszystkich uczestników,  a wielokrotne odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie  wiadomości.

Uwagi dydaktyczne

Elementy Chemicznego memory można potraktować również jak rozsypankę i wtedy uczniowie mają za zadanie dobrać odpowiednie pary. Daje to możliwość wykorzystania wszystkich elementów na raz np. na lekcji powtórzeniowej lub wybranych tylko elementów w części nawiązującej do lekcji lub rekapitulacji. Przygotowano 6 kompletów do działów realizowanych w gimnazjum :
1.    Substancje chemiczne i ich właściwości. Powietrze.
2.    Atom i cząsteczka
3.    Kwasy i zasady
4.    Węgiel i jego związki.
5.    Pochodne węglowodorów
6.    Chemia, a żywność.
Chemiczne Memory pozwala przypomnieć i utrwalić większość ważnych pojęć omawianych w gimnazjum. Stanowi doskonały środek dydaktyczny pozwalający szybko i atrakcyjnie uporządkować wiadomości przed sprawdzianem z określonego działu jak i przed egzaminem gimnazjalnym. Dodatkowym walorem tej gry jest wizualizacja pojęć i definicji, co ogromnie uatrakcyjnia te grę.

Gra Planszowa  „I Ty możesz zostać chemikiem”
Bardziej skomplikowaną grą jest gra planszowa o wielowątkowej akcji. Postawienie pionka na polu zaznaczonym odpowiednim kolorem to określony rodzaj zadania dla ucznia lub grupy.

Gra składa się z: planszy, kostki do rzucania, 4  kolorowych pionków, 10 kolorowych kart z tematami zadań, instrukcji dla nauczyciela.

 


ZASADY GRY

Klasę dzielimy na grupy. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby każda grupa otrzymała planszę gry, pionki, zestaw kolorowych kart z tematami zadań. Można jednak prowadzić grę w taki sposób, aby przy jednej planszy zgromadzili się "kapitanowie" drużyn, którzy przy rozwiązywaniu zadań będą kontaktowali się z pozostałymi członkami drużyny. Uczniowie mają do dyspozycji modele kulkowe, mini zestawy odczynników i szkła laboratoryjnego do wykonania prostych eksperymentów np. zbadania odczynu, przeprowadzenia reakcji zobojętnienia, wytrącenia osadu nierozpuszczalnej substancji. Przedstawiciel grupy rzuca kostką i przesuwa pionek na odpowiednie pole. Pola z kolejnymi numerami są w różnych kolorach, świadczy on o rodzaju zadania np. na polach z symbolem wagi ukryte są zadania rachunkowe lub problemowe (o różnych stopniach trudności), na polach żółtych polecenia ćwiczące nomenklaturę chemiczną. Opisy zadań znajdują się na kolorowych kartach zgodnych z kolorem pól na planszy. Uczniowie piszą zwięzłe sprawozdanie z wykonywanych przez siebie zadań. Wygrywa grupa, która wykona największą liczbę zadań i jednocześnie pierwsza dotrze do mety.

Uwagi dydaktyczne


Przygotowano trzy wersje gry do tej samej planszy:
1.    Kwasy i zasady
2.    Sole
3.    Węglowodory
( w przygotowaniu następne)
Grę można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej po realizacji określonego działu. Stanowi ona propozycję atrakcyjnego powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału. Celem gry jest rzetelne utrwalenie materiału, a nie szybkie dotarcie do mety. Należy również pamiętać, że gra nie kończy się wystawieniem oceny. Jest to forma bezstresowej edukacyjnej zabawy, a nie ostrej rywalizacji. Taka lekcja powtórzeniowa jest ciekawsza, mobilizuje uczniów do wzmożonej uwagi oraz intensywnej pracy. Zastosowanie gry umożliwia połączenie nauki z zabawą. Ogromnym walorem tej gry jest ćwiczenie umiejętności, tak ważne w kształceniu chemicznym.   

Wszystkie zaproponowane gry można wykorzystać realizując dowolny program nauczania chemii w gimnazjum oraz stosowny do tego programu podręcznik.
Wszystkie zaproponowane gry uzyskały pozytywne recenzje recenzentów Ministerialnych i zostały wpisane na listę środków zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Certyfikat:

Produkt posiada znak bezpieczeństwa CE.

Surowce używane do ich produkcji posiadają wymagane atesty i spełniają wymogi określone przez Unię Europejską w dyrektywie EN 71.1, EN 71.2, EN 71.3