FAKTURY NA PRZELEW 14 DNI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH !!!

Kontakt z nami

ALFA- Dział Handlowy

Godziny pracy:

Pon.-Pt.  8.00-17.00


Telefony:

Tel.: 79 813 18 16

Tel:  79 813 43 46


E-mail: alfabiuro@op.pl

SIŁY I ODDZIAŁYWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA FIZYKA – 17 lekcji


5 490,00 zł

PRODUKT DOSTĘPNY


SIŁY I ODDZIAŁYWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA FIZYKA – 17 lekcji

 

W  module SIŁY I ODDZIAŁYWANIA jest przekazywana idea, że wszystkie otaczające nas obiekty podlegają działaniu sił. Na tym etapie uczniowie mogą już wiedzieć, że, działając siłą, np. poprzez pchanie lub ciągnięcie, można wprawić ciało w ruch. Omówione w module trzy zasady dynamiki Newtona pomogą uczniom zrozumieć siły i oddziaływania, a zaproponowane działania badawcze rozwiną zdobytą przez nich wiedzę.

Moduł ten daje uczniom możliwość nauki  z wykorzystaniem różnych metod badawczych: zadawania pytań, badania i doświadczania. Dzięki temu uzyskują oni pogłębioną znajomość sił i oddziaływań, które wpływają na ruch ciał.
W module jest dostępnych pięć serii działań badawczych. W trakcie ich realizacji uczniowie poznają koncepcję równowagi i braku równowagi sił, rozważając takie pojęcia jak: grawitacja, magnetyzm, tarcie, masa i odległość. Uczniowie będą angażować się w różnorodne badania i praktyczne, inżynierskie przedsięwzięcia, dzięki którym dowiedzą się, jak koncepcje naukowe znajdują swoje odzwierciedlenie w zjawiskach spotykanych w prawdziwym życiu.

 

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi w ramach lekcji fizyki w kl. 7-8 szkoły podstawowejzrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 

 

  • Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych; wykonywanie obliczeń i zapis wyników zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących; przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);
  • Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)
  • Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia; związek gęstości z masą i objętością; prawo Archimedesa)
  • Elektryczność (sposoby elektryzowania ciał; zjawiska oparte na przemieszczaniu elektronów; oddziaływaniu ładunków jednoimiennych i różnoimiennych)
  • Magnetyzm

 

Moduł SIŁY I ODDZIAŁYWANIA wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 18 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

 

Cytując nową podstawę programową „W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może być komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi zasobami cyfrowymi”

 

W związku z powyższym integralną część modułu SIŁY I ODDZIAŁYWANIA stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

atrakcyjne symulacjeprzedstawiające zjawiska,

multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,

multimedialne ćwiczenia,

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

 

    

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

Moduł SIŁY I ODDZIAŁYWANIA zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :

l.p.

nazwa

ilość

1

przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej

1

2

scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

1

3

drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie

1

4

- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela

licencja szkolna, bezterminowa

5

- waga elektroniczna, zakres 2kg

2

6

- sprężyna "slinky" - krocząca

10

7

- siłomierz (dynamometr) 250 g, którego konstrukcja pozwala na zważenie zawieszonego obiektu, oraz zmierzenie siły nacisku lub naciągu. Urządzenia kalibrowane w gramach i Newtonach

8

8

- model samochodu

8

9

- stoper

12

10

- poziomica, poziom/pion

8

11

- drewniane punkty podparcia

15

12

- równoważnia

8

13

- opiłki żelaza (waga 625g)

1

14

- szalka Petriego z pokrywką

10

15

- pary magnesów z oznaczonymi biegunami

16

16

- magnesy pierścieniowe

16

17

- podkładki płaskie, ocynkowane, duże

16

18

- podkładki płaskie, stalowe, małe

220

19

- elementy konstrukcyjne K'NEX - drążki o dł. 13 cm

24

20

- kule styropianowe małe

24

21

- kule styropianowe duże

8

22

- małe, drewniane szpulki

10

23

- papier ścierny, drobnoziarnisty (arkusz )

5

24

- zielony filc (arkusz)

5

25

- folia bąbelkowa (arkusz)

12

26

- taśma miernicza (dł. 150 cm)

8

27

- odważniki plastikowe (krążki)

8

28

- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m)

1

29

- strunowe woreczki foliowe (duże)

25

27

- plansza dydaktyczna "Metoda badawcza"

1

28

- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm)

1